Hey, deze foto of tekst heeft © copyright | Flowa Fotografie
Copyright ©

Flowa Fotografie

Algemeen:

Alle teksten en afbeeldingen op deze website, www.flowa.nl, zijn eigendom van Hilde van der Horst tenzij anders vermeld.

Geen van deze teksten en afbeeldingen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilde van der Horst.

Twijfelt u of u een afbeelding/foto of digitaal werk van Flowa Fotografie mag gebruiken, neem dan altijd contact op.

Social Media:

Bij het plaatsen van afbeeldingen op social media door de opdrachtgever/ eindgebruiker dient er altijd toestemming gevraagd te worden aan de fotograaf.  Afbeeldingen, foto’s of andere digitale werken, welke geplaatst zijn door de fotograaf zelf zijn vrij van copyright. Voor verdere informatie omtrent het copyright kunt u contact opnemen met Flowa Fotografie.

Uitzonderingen:

Er zijn echter uitzonderingen mogelijk op het copyright, namelijk; portretrecht, beeldcitaatrecht, fotograferen van openbare werken. Voor verdere informatie omtrent deze uitzondering verwijs ik u graag naar mijn algemene voorwaarden*.

*Op aanvraag beschikbaar