Hey, deze foto of tekst heeft © copyright | Flowa Fotografie
Disclaimer

Flowa.nl

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van www.flowa.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan deze website niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van www.flowa.nl

Flowa Fotografie is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke wordt geleden ten gevolg van of enig verband houdend met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Alle beweringen, meningen en informatie, geuit in artikelen en mededelingen op de diverse pagina’s van deze website zijn die van de auteur van www.flowa.nl

Flowa Fotografie kan daarom niet niet aansprakelijk en verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke wordt geleden als gevolg van een mogelijke band met de inhoud van deze website. Flowa Fotografie kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Flowa Fotografie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Zijn ze nu al op?

Cookies

Cookies:

www.flowa.nl maakt gebruik van cookies om een optimaal gebruik van de website te kunnen garanderen.

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kan je op deze website worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Deze website gebruikt cookies bijvoorbeeld om de voorkeuren die je hebt ingesteld vast te leggen.

Daarnaast gebruikt deze website cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

Als je het plaatsen van cookies (via je browser-instellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google.