Hey, deze foto of tekst heeft © copyright | Flowa Fotografie
De kracht van acht

Privacy


Dat privacy bij Flowa Fotografie hoog in het vaandel staat, dat is een ding wat zeker is. Ik ben van mening dat juist in het huidige internettijdperk privacy heel erg belangrijk is. Vandaar een privacy statement.

Middels onderstaande tekst wil ik laten zien hoe ik om ga met het verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken van persoonlijke informatie. Hier staat het privacy-beleid wat ik hanteer.


De Kracht van Acht

1. Voor, op of tijdens het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zal ik de doeleinden waarvoor deze informatie verzameld wordt kenbaar maken. Mocht persoonlijke informatie bekend gemaakt moeten worden vraag ik hiervoor nadrukkelijk toestemming aan de betrokken persoon en/of zoals de wet deze zal vereisen.

2. Ik zal het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie uitsluitend doen met het doel zo goed mogelijk invulling te geven aan het gestelde doel door beide partijen, namelijk; de fotograaf en wederpartij.

3. Ik zal alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van deze doeleinden of de anderzijds de wet voorschrijft.

4. Ik zal persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen en in andere voorkomende gevallen, met medeweten of toestemming van de betrokkene verzamelen.

5. De verzamelde persoonsgegevens moeten voor de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt relevant zijn en voor zover nodig voor deze doeleinden, nauwkeurig, compleet en up-to-date zijn.

6. Ik zal uw persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies, diefstal alsmede onbevoegde toegang, openbaarmaking, het kopiëren van uw persoonsgegevens en/of het wijzigen hiervan.

7. Ik zal gemakkelijk bereikbaar zijn voor klanten omtrent dit beleid en praktijken met die betrekking hebben tot het beheer van deze persoonlijke informatie.

8. Ik ben toegewijd aan het uitvoeren van mijn bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met deze beginselen omtrent uw privacy om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.